4.1 Giriş

 

ÖĞRENME HEDEFLERİ
Dünyada ve Türkiye’de bilgi düzensizlikleriyle en sık karşılaşılan ve infodeminin hızla yayıldığı örnekler hakkında bilgilenmek ve farkındalık kazanmak,
Bu örneklerde hangi aktörlerin bilgi düzensizlikleri yarattığı ve bu aktörlerin özellikleri hakkında bilgi edinmek,
Bilgi düzensizliklerinin oluştuğu örneklerde yanlış bilgiye inancı etkileyen bireysel faktörleri incelemek,
Bilgi düzensizlikleri örneklerinde yayılan mesajları anlamak ve fark edebilmek.

 

ÖNERİ – ÖĞRENELİM

 

Bilgi düzensizliklerine dair kavramları, belirleyicileri ve komplo teorilerini ele aldıktan sonra bu dördüncü bölümde bilgi düzensizliklerinin oldukça fazla sayıda gözlemlendiği üç örneği ele alacağız. Bu üç örnek ile diğer bölümlerde aktarmaya çalıştığımız noktaları daha somutlaştırarak, içinde yaşadığımız dünyanın en önemli sorunlarını bilgi düzensizlikleri açısından yansıtıyoruz.

İlk örnek aşı karşıtlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde de yakından gözlemleme imkânı bulduğumuz bu başlık, komplo teorileri açısından oldukça zengin. Bilgi düzensizlikleri açısından ele alacağımız ikinci örnek ise iklim krizi, hakikat sonrası dönemi kısaca aktarırken belirttiğimiz üzere bilime ve bilim insanlarına olan kuşkucu yaklaşım burada da karşımıza çıkıyor. Üçüncü örnek ise göçmenlere dair bilgi düzensizlikleri. Bu bölümde Türkiye’de Suriyelilere dair Teyit.org’da yer alan yanlış haberleri inceleyerek, tasniflemeye çalışıyoruz.