2.1 Giriş

 

ÖĞRENME HEDEFLERİ
Kimlerin yanlış bilgiyi paylaşmaya daha yatkın olduğunu; bireylerdeki psikolojik-bilişsel faktörleri öğrenmek,
Kurumlara güven düzeyi ve yanlış bilgi arasındaki ilişkiyi kavramak,
Medya sistemleri ile bilgi düzensizlikleri arasındaki ilişkiyi anlamak,
İnfodeminin nasıl bir ortamda yayıldığı hakkında farkındalık kazanmak,
Kutuplaşmanın ve popülizmin doğru bilgiye erişim önünde yarattığı engelleri kavramak,
Hakikat sonrası dönemin özelliklerinin bilgi düzensizliklerine olan etkisini anlamak.

 

ÖNERİ - ÖĞRENELİM
İnfodemi Eğitimi